2015 – GX CTTDVN Catechist Training Conference

NGÀY THƯỜNG HUẤN CỦA KHỐI GIÁO DỤC

THỨ BẢY 26/9/2015

8:30am-9:00am                       Ghi danh và điểm tâm

9:00am-9:10am                       Khai mạc-Cầu nguyện

9:10am-9:30am                       Sinh hoạt

9:30am-10:00am         Lời dẫn            -Lm. Trần Quốc Tuấn

10:00am-11:00am        Thuyết trình 1- Niềm vui loan báo Tin Mừng cho giới trẻ ngày hôm nay _ Frere Phong

11:00am-11:15am      nghỉ giải lao

11:15am-12:00pm        Thuyết trình 2- Vai trò và trách nhiệm của một người làm công tác tông đồ: Giáo Lý Viên- Thầy Cô Việt Ngữ- Huynh Trưởng theo tinh thần của Tin Mừng– Frère Phong.

12:00-12:30pm                       Viếng Chúa – Lần Chuỗi Mân Côi

12:30pm -1:30pm        Cơm Trưa và nghỉ Trưa

1:30pm-2:30pm                       Sinh Hoạt

2:30pm – 3:30pm            THUYẾT TRÌNH 3:  Cách Loan thức loan báo Tin Mừng qua Truyện (Kinh Thánh/Cổ  

                                                                           Tích/ Ngụ Ngôn-Bài Hát-Trò Chơi

  • Huynh Trưởng: Cha Trí or …………
  • Thầy Cô Giáo Lý: Frère Phong

3:30pm- 5:00pm          Hội Thảo

5:00pm -6:00pm          Thánh Lễ

6:00pm -7:00pm          Cơm Chiều

CHÚA NHẬT 27/9/2015

8:00am -8:30am          Điểm tâm

8:30am-9:15am            THUYẾT TRÌNH 3- Tâm lý trẻ em: tuổi từ 12-16   Frère Phong.

9:30am            -10:30am         Thánh Lễ Chúa Nhật

11:00am-12:00am        THUYẾT TRÌNH 3- Tâm lý trẻ em: tuổi từ 12-16   Frère Phong. (tiếp theo)

Hỏi Đáp

12:00am-1:00am            Cơm Trưa

1:00pm-1:30pm              Sinh Hoạt

 1:30pm- 2:30pm            THUYẾT TRÌNH:  Làm thế nào để cộng tác với Phụ Huynh trong việc giúp cho những em  bị lung lay Đức Tin. Frere Phong

2:30pm- 3:30pm             Hỏi đáp và Đúc Kết

4:00pm                             Bế mạc