About

Linh Mục Quản Nhiệm: Last edited 10.01.17

 

Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn

 

Ban Chấp Hành Đoàn 2016-2019

 

Tr. Phan Mimi
Đoàn Trưởng

Tr. Nguyễn Tan
Đoàn Phó Quản Trị

Anna Nguyễn Ngọc Samantha
Đoàn Phó Nghiên Huấn
Tr. Tran Tuyet Dung
Thư Ký

Tr. Nguyễn Jake
Thủ Quỹ

Tr. 
Võ Mỹ Duyên
Trưởng Ngành Ấu
Tr. Nguyễn Dalena
Phó Ngành Ấu
Tr. Hoàng Wesley
Trưởng Ngành Thiếu

Tr. Nguyễn Thảo
Trưởng Ngành Nghĩa

Tr. Hoàng Andy
Phó Ngành Nghĩa


Tr. Nguyễn Kieu
Trưởng Ngành Hiệp Sĩ
Tr. Đinh Elizabeth
Phó Ngành Hiệp Sĩ

 

ĐOÀN SINH

Ngành Ấu: 400+ Students         Ngành Thiếu: 250 Students

Ngành Nghĩa: 200 Students     Ngành Hiệp: 90 Students

A Brief History – Past & Present

A long long time ago in a far far away galaxy… The year was 1996. There was a Catholic Church named Holy Cross on Chamblee Tucker Road. In this church in the Vietnamese Catholic community, before mass there was chaos at every corner. Kids were running wild beating up on each other without cause. The smaller kids were crying without end. The big kids were screaming without pause. Oh how scary it was! The future of the Vietnamese community at Holy Cross was at stake. Either people figure out how to teach the little ones about God and the Church or there will be no Vietnamese Catholic community at Holy Cross as we know it. No one knew how to control those little monsters. It seemed like the war to control was a lost cause. Life was coming to an end was we know it.

But then… a brave young man name Nguyen Quoc Tuan stepped up to lead the future Huynh Truong into battle. Hope was once again restored. Anh Tuan lead the band of fresh recruits (Chu Thanh, Co Phuong, Chi Toan, Anh Tat, Chi Thuy, Anh Huynh, Chi Dieu, Chi Binh, Chi Thuy, Chi Van, and Anh Quang) to all the training camps that they could find. Every Sunday, the battles were fought with sweat and blood to guide over 200 kids to righteousness. They fought bravely to organize many events like Tet Trung Thu, Tet Nguyen Dan, and trips to Florida. Thanks to their leadership, many more people chose to become Huynh Truong to join the war.

Anh Tuan lead the war from 1996 until 1999 when the reign was handed over to chi Toan Tran. She took over the lead from 1999 until 2000 when anh Tat Nguyen was elected. During this time, the war was taking its toll on many of the original Huynh Truong. Anh Tat fought bravely from 2000 until 2002 pulling in new recruits. When hope was wearing thin, each Sunday he would rally the new Du Truong to fight for the souls of an increasing army of 300 kids.

Then anh Tat handed the reign to anh Long Nguyen who would rule through the tumultuous years between 2002 and 2006 when our Church was struggling to build a new Church. Leading the fresh recruits with his experience, he would earn his respect on the battlefield paved with sweat and blood as the war rages on. By the end of 2005, there were about 25 Huynh Truong up against 350 students. As God would have it, things took a twist as we moved out to our new Church in the fateful winter months of 2006. As anh Long was handing over the reign to anh Vu Nguyen when the number of students almost doubled to 650 kids while the number of Huynh Truong was only 30. Chaos reigned that year and many Huynh Truong fought bravely with the lead of anh Vu from 2006 to 2008 to desperately hold on while waiting for reinforcements.

Hope was seen in their faces once again as chi Thao Nguyen took on the lead role summer 2008. Although reinforcements are arriving slowly, the current force of Huynh Truong are holding their ground with little that they have as the war wages wages on each Sunday…

To Be Continued…….

Tiểu Sử Ðoàn (in Detail)

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Trần văn Thiện được sự hướng dẫn và dìu dắt của Cha Tuyên Úy Phêrô Vũ Ngọc Ðức. Hiện nay, Ðoàn có khoảng 300 em Thiếu Nhi và trên 20 Huynh Trưỡng các cấp. Ðoàn được thành lập vào mùa hè năm 1997, khi Cha Ðức mới về Cộng Ðoàn Holy Cross. Khởi đầu, Ðoàn có khoảng 10 Huynh Trưởng và 250 em Thiếu Nhi các Ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa. Các anh chị Huynh Trưởng đi khắp nơi để huấn luyện làm Huynh Trưởng. Các em tại đoàn cũng tham gia vào các tổ chức như trại hè và picnic theo hình thức Thiếu Nhi Thánh Thể.

Thánh Tôma Trần Văn Thiện

htdt

Thánh Tôma Trần Văn Thiện là một vị thánh thuộc giới trẻ, sinh năm 1820 trong một gia đình đạo hạnh tại Trung Quán tỉnh Quảng Bình, con ông bà Hiêrônimô Miên, hai chị là Yến và Sào. Chị Yến về sau đi tu. Cậu Thiện được người dì tên là Nghi làm bề trên nhà dòng, hết sức thương yêu giúp vun trồng ơn gọi đi tu. Mồ côi cha từ lúc 10 tuổi, cậu Thiện được cha Chính giúp đỡ dạy dỗ để sửa soạn cho vào chủng viện.

Vào thời đó, vua Minh Mạng rất ghét người Công Giáo, muốn tiêu diệt tận gốc, nên ra lệnh cấm đạo, bắt người Công Giáo phải đạp ảnh Thánh Giá để tỏ dấu bỏ đạo.

Năm 18 tuổi, Tôma Thiện được lệnh bề trên gọi vào Di Loan để nhập chủng viện An Ninh. Dù đang lúc bắt đạo dữ dội, cậu Thiện vẫn cương quết lên đường cùng với chị Sào đi Di Loan tuân hành lệnh bề trên chẳng nề quản nguy hiểm đang chờ đợi. Khi chị Yến cho biết tình hình bắt đạo ở Di Loan, và cha bề trên Kim đã trốn ẩn, cậu Thiện đã nói với chị:

“Dù không gặp Ngài, em cũng phải tới nơi cho chắc. Cha gọi em, em không thể không đi.”

Ðó là tinh thần kính phục người trên trong đức vâng lời và chu toàn bổn phận trách nhiệm. Trên đường đi Di Loan cậu đã bị bắt, đeo gông giải về Quảng Trị. Cậu bị đánh đập tra tấn:

“Hãy bỏ đạo thì sẽ được tha.”

Cậu Thiện trả lời:
“Ðạo dạy tôi thờ kính Thiên Chúa là đạo thật, tôi không thể bỏ được.”

Quan lại nói:

“Có lệnh vua cấm. Nếu không bỏ đạo thì sẽ bị chém đầu.”

Cậu Thiện hiên ngang trả lời:

“Tôi sẵn sàng bị chém đầu chứ không chịu bỏ đạo.”

Dùng biện pháp mạnh không được, các quan lấy lời ngon ngọt dụ dỗ:

“Nấu cậu bỏ đạo thì Ta gả con gái cho và giúp cho làm quan.”

Cậu Thiện cương quyết trả lời:

“Tôi chỉ ước mong làm quan có địa vị trên trời, chứ làm quan dưới đất thì tôi không thèm.”

Quan lại tỏ dấu thương mấn:

“Người còn trẻ lại khôi ngô tuấn tú, hãy đạp ảnh theo lệnh vua để được tha, tồi sau đó về giữ đạo thế nào thì giữ. Cứ bỏ đạo đi đã rồi tính sau.”

Nhưng cậu Thiện vữ một lòng kiên trung không sợ chết để giữ đức tin. Cậu đã dứt khoát lựa chọn giá trị thật là tinh hồn cao quí của mình. Cậu biết rằng chỉ có cự lựa chọn dứt khoát này mới là chọn lựa được hạnh phúc.

Vì thế Quan đã tức giận cho lính đánh không thương tiếc, rồi bắt ngồi phơi nắng giữa trưa mùa hè cùng với Cha Phan, và cấm không cho ăn uống. Phơi nắng xong, Quan lại lấy kìm nung nóng để tra tấn, thịt da cháy kêu xèo xèo tỏa mùi khét. Có lú cQuan lại tra tấn bằng kìm sống cho đau hơn. Nhưng Tôma Thiện luôn miệng cầu xin Chúa ban ơn sức mạnh để chịu nỏi cực hình và cưong quyất trung thành với đức tin.

Cuối cùng Quan phải làm án xử tử. Tôma Trần Văn Thiện bị thắt cổ chết vì đạo ngày 21.9.1838 lúc 18 tuỏi tại pháp trường Nhan Biều.

Source: http://www.vietcatholic.org/
http://vietcatholic.net/cttdvn/duongsong/tomthien.html


Leave a Reply