Resources


II. Ý Nghĩa Màu Tua

 

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng màu sắc của các Ngành để làm màu tua khen thưởng, và mỗi màu tua đều mang một ý nghĩa rõ rệt:

A. Tua Màu Xanh Lá Cây: (Phụng Vụ)
Màu xanh lá cây là màu của Ngành Ấu, tượng trưng tinh thần cầu nguyện. Tua màu xanh lá cây dung để khen thưởng những việc lành đạo đức, những sinh hoạt lễ nghi phụng vụ đặc sắc, hoặc những công việc làm triển nở đức tin và lòng sung đạo.

B. Tua Màu Xanh Biển: (Sinh Hoạt) Màu xanh nước biển là màu của Ngành Thiếu, tượng trưng tinh thần hy sinh, luôn sống vui trong gian khổ, cũng như mang niềm vui đến cho mọi người. Tua màu xanh biển dùng để khen thưởng những sinh hoạt ca vũ vui tươi, những mục văn nghệ đặc sắc, những tài năng sáng tác, nhất là những sang kiến gây tạo bầu khí vui nhộn thoải mái trong sinh hoạt.

C. Tua Màu Vàng: (Học Tập) Màu vàng là màu của Ngành Nghĩa, tượng trưng tinh thần đi gieo, luôn cố gắng trau giồi khả năng để ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Tua màu vàng dùng để khen thưởng những sinh hoạt học tập, báo thí, những nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và phong phú; những kỹ thuật chuyên môn trong sa mạc như: thủ công lều trại, hoặc sáng chế những vật dụng hữu ích cho đời sống.

D. Tua Màu Đỏ: (Tinh Thần) Màu đỏ của Trưởng, tượng trưng tinh thần phụng sự cao độ, xả thân cho lý tưởng. Tua đỏ dung để khen thưởng tinh thần toàn diện gồm cả tự nhiên lẫn siêu nhiên. Tinh thần nhịn nhục, vị tha, tận tuy trong mọi công việc, tinh thần kiên nhẫn trong mọi thử thách, tinh thần phục thiện trong mọi lỗi lầm, tinh thần hòa nhã trong mọi việc tiếp giao…

Source: Nghi Thuc Lanh Thuong


Đoàn Resources
Guideline template for preparing Eucharistic Adoration


Bó Hoa Thiêng
1. Cầu nguyện
2. Rước lễ
3. Hy sinh
4. Làm tông đồ


Website Links:

 

1] TNTT.org – http://www.tntt.org/
– Nội Quy – Noi Quy 2009 PDF
Quy Chế Huấn Luyện 2011
Bài khoá Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I PDF
Bó Hoa Thiêng Check Sheet
– Tên Và Khẩu Hiệu Các Đội – Team Names and Responses

2] TNTT-AUS.org – http://www.tntt-aus.org/

3] TNTT.net – http://www.tntt.net

Leave a Reply