Choir

Hi,

This is the Toma Thien choir page and you will find the weekly Mass songs along with other resources here. Please email your questions to badpluto@yahoo.com or Katherinehongan@yahoo.com …

Download Bộ Lễ

————————————————–

Dec 24, 2008- Lễ Vọng Giáng Sinh (Năm B)

NL: Noel Về

DC:

DL: Dâng Tâm Hồn Đêm Đông

HL: Đêm Thánh Vô Cùng

O’ Holy Night

KL: Hang Belem

Dec 21, 2008- CN IV Mùa Vọng (Năm B)

NL: Trời Cao

DL: Lễ Dâng Trông Đợi

HL: Mây Ơi, Mưa Xuống

KL: Tiếng Hát Thiên Thu

Dec 14, 2008- CN III Mùa Vọng (Năm B)

NL: Vui Lên Sion

DL: Lời Thiêng

HL: Để Chúa Đến

KL: Dâng Mẹ

Dec 7, 2008- CN II Mùa Vọng (Năm B)

NL: Nhập Lễ Mùa Vọng

DL: Dâng Lễ 15

HL: Con Vẫn Trông Cậy Chúa

KL: Đường Đi Có Chúa

Nov 30, 2008- CN I Mùa Vọng (Năm B)

NL: Trời Cao

DL: Con Xin Tiến Dâng

HL: Hướng Về Chúa

KL: Trong An Bình

Nov 23, 2008

NL:   Hoan Hô Vua Giêsu

ĐC:  Chúa Chăn Nuôi Tôi

DL:  Dâng Niềm Cảm Mến

HL:  I will Choose Christ

KL: Thắp Sáng Trong Con

Nov 16, 2008 songs

NL:  Chung Lời Cảm Tạ

DL:  Của Lễ Con Dâng 2

HL:  Trong Trái Tim Chúa

KL:  Nhân Chứng Phúc Âm

Nov 9, 2008 songs

NL:  Vào Đền Thánh

DL:  Tựa Làn Trầm Hương

HL:  Here I Am

KL:  Cùng Đem Tin Mừng

Nov 2, 2008 – Lễ Các Đẳng Linh Hồn. songs

NL:  Niềm Hy Vọng Hằng Sống

DL: Con Chỉ Là Tạo Vật

HL:  Con Vẫn Trông Cậy (pg. 157)

KL: Vì Danh Chúa

Oct 26, 2008 songs

NL:  Trèo Lên Cao Sơn (Key:  Bb)

DL: Dâng Lễ 15

HL:  How Great Thou Art

KL:  Dâng Mẹ

Oct 19, 2008 songs

NL:  Về Nơi Đây (Key:  Bb)

DL:  Bánh Thơm Rượu Nồng

HL:  With All Our Hearts

KL:  Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Key:  Gm)

Oct 12, 2008 songs

NL:  Hát Lên Bài Ca (key:  F)

DL:  Dâng

HL:  Shine Jesus Shine

KL:  Xin Vâng

———-

Note:

Nhập Lễ (NL)

Dâng Lễ (DL)

Hiệp Lễ (HL)

Kết Lễ (KL)

Practice Schedule:

Sundays:  11:50 A.M (behind Social Hall)

2:00 P.M Nhà Nguyện (showroom)